İzler

Bazı retorikler bizi geçmişin ya da geleceğin idealist imgelerine çağırır ve bütün toplumu bunlarla şekillendirmeye çalışır. Bu geriye ya da ileriye dönük teleolojik retorik, nefreti kullanarak, bir tür kültürel hegemonya yaratmaktadır. İktidarlar, sadece yasal yaptırımlar ve caydırma politikalarıyla çalışmaz, aynı zamanda, “görsel algımızı” ve “eşit görsel estetik haz” alma hakkımıza engel olurlar. Bunu etrafımızdaki manzaranın gasp edildiği görüntülerde görebiliriz.

Devamını Oku

“İnsanın ettiği kötülük yaşar ardından,

İyilikleriyse toprağa gider kemikleriyle.”

Shakespeare, Julius Caesar, çev. Sebahattin Eyüboğlu, İstanbul-Remzi Kitabevi, 1999.

Devamını Oku

AHMET AYDIN ATMACA, FIRAT ARAPOĞLU & MEHMET ÖĞÜT

Daire Sanat, 16 Şubat – 6 Nisan 2019 tarihleri arasında Ahmet Aydın Atmaca, Fırat Arapoğlu ve Mehmet Öğüt’ün kolektif projesi olan #workinprogress isimli etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının ve küratörün günümüzde sanat dünyasındaki konumunu tespit eden proje, bir yandan sanatçının aldığı formasyonla konvansiyonel bir üretim alanından gelme gerçekliği, öte yandan çağdaş sanat dünyasının beğeni kodları arasındaki sıkışmışlığı masaya yatırıyor. Saatlerce süren ve yıllara dayalı diyaloglarından bir kısmını İstanbul Art News okurlarıyla paylaşıyoruz.

Devamını Oku