Küratöryel

İzler - Traces

Bazı retorikler bizi geçmişin ya da geleceğin idealist imgelerine çağırır ve bütün toplumu bunlarla şekillendirmeye çalışır. Bu geriye ya da ileriye dönük teleolojik retorik, nefreti kullanarak, bir tür kültürel hegemonya yaratmaktadır.

İçimizdeki Şeytan - The EvIl That Men Do

Bir tiyatro sahnesi…. Şeytanların, hayaletlerin ve kötü ruhların cehennem ve dünya arasında geliş, gidişlerinin temsilinin zemindeki kapağın açılarak sağlandığı bir sahne, Shakespeare’in Julius Caesar’ından.

#workInprogress

Sanatçının ve küratörün günümüzde sanat dünyasındaki konumunu tespit eden proje, bir yandan sanatçının aldığı formasyonla konvansiyonel bir üretim alanından gelme gerçekliği, öte yandan çağdaş sanat dünyasının beğeni kodları arasındaki sıkışmışlığı masaya yatırıyor. Saatlerce süren ve yıllara dayalı diyaloglarından bir kısmını İstanbul Art News okurlarıyla paylaşıyoruz

Bu internet sitesindeki yazılar Fikri Mülkiyet Hukuku Kapsamında koruma altına alınmış eser ve/veya yazılar içerir. Her ne şekilde olursa olsun; yazı ve eserler, aksi açıkça yazılmadıkça, Fırat ARAPOĞLU’na ait olup; onun bilgisi ve sarih yazılı onayı olmaksızın yapılacak külli /kısmi her çeşit kullanım ve/veya alıntı, hukuka aykırılık teşkil edecektir. İnternet sitesindeki eser ve/veya yazılar üzerinde, eser sahibinin bilgi ve onayı haricinde tahrifat ve/veya değiştirme yapılamaz. Kısaltma ve/veya ekleme yapılamaz. Bunlar ve benzeri yollarla, Fırat ARAPOĞLU tarafında oluşturulabilecek her türlü hukuki- maddi ve manevi kayıp ve zarara karşı ve tabii ki fazlaya dair, eser sahibinin hak ve imkânları mahfuzdur.

Powered by Rıfat Beltekin