Girdi yapan Fırat Arapoğlu

İzler – Traces

Bazı retorikler bizi geçmişin ya da geleceğin idealist imgelerine çağırır ve bütün toplumu bunlarla şekillendirmeye çalışır. Bu geriye ya da ileriye dönük teleolojik retorik, nefreti kullanarak, bir tür kültürel hegemonya yaratmaktadır.

#workInprogress

Sanatçının ve küratörün günümüzde sanat dünyasındaki konumunu tespit eden proje, bir yandan sanatçının aldığı formasyonla konvansiyonel bir üretim alanından gelme gerçekliği, öte yandan çağdaş sanat dünyasının beğeni kodları arasındaki sıkışmışlığı masaya yatırıyor. Saatlerce süren ve yıllara dayalı diyaloglarından bir kısmını İstanbul Art News okurlarıyla paylaşıyoruz